Ganglovo razstavišče, 3.12.2019

 

V okviru prireditev Ta veseli dan kulture v Belokranjskem muzeju je bila v Ganglovem razstavišču odprta razstava En krompir, tri države - okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945. Razstava je del raziskovalnega projekta filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Napravite mi to deželo spet nemško... italijansko... madžarsko... hrvaško!  Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. Čez razstavo je vodil eden od avtorjev razstave dr. Božidar Flajšman.

 

  • Privzeto
  • Naslov
  • Datum